chrisnaarsantiago.reismee.nl

De crowdfunding actie loopt goed

We hebben weer een enerverende maand achter de rug.

De crowdfunding actie loopt goed. D.w.z. regelmatig worden er bedragen bijgeschreven op de rekening. Een aantal uit verrassende hoeken en ook een aantal met inventieve voorstellen. Ook krijg ik weer heel veel positieve mails en die geven me weer moed om door te gaan. De lijst met sympathisanten groeit gestaag. Ook uit het buitenland. Ook meldden zich meer bedrijven dan waar ik op had durven hopen. Iedereen nu alvast heel erg hartelijk bedankt voor deze steun.Voor degenen, die deze crowdfunding actie mogelijk zijn ontgaan, voeg ik onder aan dit artikel nog een keer het inschrijvingsformulier toe.

Ik heb veel over “eenzaamheid” van schrijvers gelezen en nu ondervind ik het ook zelf aan den lijve zoals dat zo mooi heet. Maar we gaan stug door.

Tussendoor is er ook zeer regelmatig overleg met mijn producer en ik ben heel blij dat ik Paul heb, dat scheelt mij een groot aantal valkuilen en extra hindernissen.

Een andere mogelijke meevaller kan zijn dat ik mijn manuscript al heb aangeleverd in het formaat van het boek. Dit gaat mogelijk een aanzienlijke besparing opleveren bij de professionele vormgever. Dankjewel voor dit advies Joep!!

Ook is er al uitvoerig gepraat over de vorm van de omslag. Een aantal mogelijke foto’s hiervoor zijn ook geselecteerd.

Nu is het manuscript nog bij de professionele editor. Binnen een paar dagen zal hij klaar zijn en dan wordt het door hem met mij besproken. Ook dat zal wel weer een flink aantal correctie-uren opleveren, maar daar heb ik veel zin in. Ik moet ook wel, want dan moet ik echt aan de bak, want deze werkzaamheden liggen dan, volgens projectmanagement jargon, op het “kritieke pad”.

Bij al deze werkzaamheden had ik vorige week nog wat fysieke tegenslag (alweer). Dit keer was het een virale infectie aan mijn evenwichtsorgaan (of zoiets). In elk geval heb ik er nog 2 dagen mee in het ziekenhuis gelegen. Nu moet ik me rustig houden en niet naar buiten gaan, dus levert me dit nadeel weer het voordeel op van meer uren ter beschikking voor mijn boek. Mijn plannetje om namens Ine dan de 20 km van de Venloop te wandelen ligt nu dus ook in duigen. Het enige positieve is dat ik dus zonder te sporten 4 kilo gewicht ben kwijtgeraakt.

Samen met de producer gaan we de komende periode kijken naar het fysieke uitgeven en alle activiteiten daar rond omheen. Hier kwam hulp uit onverwachte hoek: Schoondochter Kim wilde hier graag bij helpen en deze hulp heb ik met beide handen aangegrepen.

Inschrijfformulier crowd-fundingactie

Ja, ik sta achter het idee om “Wat gebeurt er?” (mijn Jacobsweg naar Santiago de Compostela), je boek over je tocht naar Santiago via crowd-surfing te realiseren. De bijbehorende tegenprestaties in onderstaande tabel zijn duidelijk voor mij.

Het bedrag waarmee ik jou wil steunen is:                        €………

Het geld maak ik over naar rekening NL59 INGB 0006 6479 20, ten name van Chris Frencken onder vermelding van “crowdfunding”.

Het boek kan te zijner tijd worden opgestuurd naar onderstaand adres:

Naam                                    :

Adres                                    :

Postcode                              :

Woonplaats                          :

Handtekening            :

BELANGRIJK

De inschrijving is compleet wanneer:

-       Dit formulier volledig ingevuld is teruggestuurd naar: Chris Frencken, Seinestraat 24, 5912 LD Venlo of naar chris.frencken@ziggo.nl

-       Het bovenvermelde bedrag is bijgeschreven op mijn rekening.

-       De inschrijving voor de crowd-fundactie eindigt op 31 maart 2016.

Tabel Tegenprestaties

Bedrag

Tegenprestatie

Van €25 tot €50

 1. Gratis boek
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino

Van €50 tot €100

 1. Gratis boek met handgeschreven opdracht van auteur
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino
 4. Vermelding als Sympathisant in het boek

Van €100 tot €250

 1. Gratis boek met handgeschreven opdracht van auteur
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino
 4. Vermelding als Sympathisant in het boek
 5. Drie extra gratis boeken

Boven €250

 1. Gratis boek met handgeschreven opdracht van auteur
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino
 4. Vermelding als Sympathisant in het boek
 5. Voor elke €50 boven de €100 een extra gratis boek. Bijv. als relatiegeschenk, voor vrienden en bekenden of voor werknemers.
 6. Vermelding van bedrijfslogo in het boek.

From dream to reality. The crowd funding registration

Dear blog followers,

As indicated in my message to you last week, please find below the detailed information concerning the crow funding of my book about my St. James Trail to Santiago.

Enclosed is the registration form with all relevant information as well as all the information pertaining to what you get back from me. I need this registration, filled out and signed, back in my possession no later than March 31st. The planned publishing date is May 16th.

I really want to thank you all in advance for your support and I promise you that the book will be worth it.

Kind regards,

Chris Frencken.

Registration Form Crowd Funding

Yes, I support your idea to publish your book “My St. Jacobs Trail to Santiago de Compostella” by means of crowd funding. I fully understand the listing below mentioning what I will do in return.

I will support you with an amount totalling €…….

I will transfer this amount to account number NL59 INGB 0006 6479 20

BIC (Swift) code: INGBNL2A, in the name of Chris Frencken, Venlo subject “crowdfunding”.

The book can be forwarded to the following address:

Name:

Address:

Postal code

City

Signature:

Important:

Your registration becomes valid as soon as:

-       This form has been completed and returned to: Chris Frencken, Seinestraat 24, 5912 LD Venlo or sent by email to chris.frencken@ziggo.nl

-       The above mentioned amount has been transferred to my account

-       The registration for this crowd funding initiative ends on March 31st. 2016.

Overview compensation

Amount

Compensation

From €25 to €50

 1. Free book
 2. Many hours of great reading
 3. Tips for your own Camino

Van €50 tot €100

 1. Free book
 2. Many hours of great reading
 3. Tips for your own Camino
 4. Listing as supporter in the book

Van €100 tot €250

 1. Free book
 2. Many hours of great reading
 3. Tips for your own Camino
 4. Listing as supporter in the book
 5. Three additional free books

Boven €250

 1. Free book
 2. Many hours of great reading
 3. Tips for your own Camino
 4. Listing as supporter in the book
 5. For every € 50 above the amount of € 100, an additional free book.  Can be used as a gift for friends, family or employees
 6. Listing of your company name and logo in the book.

Van droom naar werkelijkheid. De crowdfunding actie.

Beste volgers van mijn blog,

Zoals een week geleden al aangekondigd, hierbij de uitgebreide mail over de crowd funding om het boek over mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te kunnen realiseren.

Het inschrijfformulier met alle noodzakelijke informatie is bijgevoegd. Evenals de volledige lijst van mijn tegenprestaties. Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 31 maart a.s. in mijn bezit te zijn. De geplande verschijningsdatum is 16 mei.

Ik wil jullie nu alvast bedanken voor jullie steun. Ik beloof er een schitterend boek van te zullen maken.

Met vriendelijke groeten,

Chris Frencken 

 

Inschrijfformulier crowd-fundingactie

Ja, ik sta achter het idee om “Wat gebeurt er?” (mijn Jacobsweg naar Santiago de Compostela), je boek over je tocht naar Santiago via crowd-surfing te realiseren. De bijbehorende tegenprestaties in onderstaande tabel zijn duidelijk voor mij.

Het bedrag waarmee ik jou wil steunen is:                        €………

Het geld maak ik over naar rekening NL59 INGB 0006 6479 20, ten name van Chris Frencken onder vermelding van “crowdfunding”.

Het boek kan te zijner tijd worden opgestuurd naar onderstaand adres:

Naam                                    :

Adres                                    :

Postcode                         :

Woonplaats                        :

Handtekening            :

BELANGRIJK

De inschrijving is compleet wanneer:

-       Dit formulier volledig ingevuld is teruggestuurd naar: Chris Frencken, Seinestraat 24, 5912 LD Venlo of naar chris.frencken@ziggo.nl

-       Het bovenvermelde bedrag is bijgeschreven op mijn rekening.

-       De inschrijving voor de crowd-fundactie eindigt op 31 maart 2016.

Tabel Tegenprestaties

Bedrag

Tegenprestatie

Van €25 tot €50

 1. Gratis boek
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino

Van €50 tot €100

 1. Gratis boek met handgeschreven opdracht van auteur
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino
 4. Vermelding als Sympathisant in het boek

Van €100 tot €250

 1. Gratis boek met handgeschreven opdracht van auteur
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino
 4. Vermelding als Sympathisant in het boek
 5. Drie extra gratis boeken

Boven €250

 1. Gratis boek met handgeschreven opdracht van auteur
 2. Vele uren leesplezier
 3. Tips voor het lopen van de camino
 4. Vermelding als Sympathisant in het boek
 5. Voor elke €50 boven de €100 een extra gratis boek. Bijv. als relatiegeschenk, voor vrienden en bekenden of voor werknemers.
 6. Vermelding van bedrijfslogo in het boek.

From dream to reality. My St James Trail to Santiago de Compostela

Dear blog followers,

Judging by the many positive reactions I received, I can conclude that a large number of you followed me on my St. James Trail to Santiago de Compostella in 2014 and 2015. Your remarks and support gave me such a rush; I was so happy and when I’m happy, my walking just gets better and better. In the meantime, my blog has had 63.000 hits, a fantastic high score and to be honest with you, this took me completely by surprise.

Several of you suggested that I should write a book about all my adventures during my walk and yes, I took your advice as many of my blog followers already know. Now people are contacting me regularly by phone of email asking what the status is.

Well, I can confess that things are looking pretty good. My manuscript has survived two rounds of editing and I have added many photographs that I took during my trip.

At this point in time I am speaking to a professional who wants to take on the publishing. If all goes well, my book will hit the bookstores towards the middle of May this year.

Most of you also know that I am hoping to publish the book by means of crowd funding and some very progressive readers have already asked me if they can transfer some money to me.

Well dear followers, yes you can. Very soon, you will be receiving the final mail describing the transfer details and of course, what I will do in return for a donation.

With €25,00 you can help me make my dream come true and in return, you will receive my book. With a donation of € 50,00, I will mention your name in my book and for a donation of €250,00 you can have your company name and logo listed.

Thanks up front for your support,

Kind regards,

Chris Frencken

Van droom naar werkelijkheid: een voetreis naar Santiago de Compostela

Beste volgers van mijn blog,

Mijn pelgrimstocht van 800 kilometer naar Santiago de Compostella in 2014 en 2015 is door een groot aantal van jullie intensief gevolgd. Dit kon ik afleiden uit jullie spontane reacties op mijn artikelen. Die werkten voor mij als een soort doping: Ik werd er heel blij van en als ik blij ben loop ik altijd beter. Inmiddels heeft mijn blog 63.000 hits, een onwaarschijnlijk hoog aantal, dat mij zeer positief heeft verrast.

Door een aantal van jullie werd geopperd om een boek over mijn tocht te schrijven. Dat ben ik gaan doen, zo weten degenendie mijn blog volgen inmiddels. Niet voor niets word ik regelmatig aangesproken, gebeld of gemaild door volgers uit het hele land met de vraag hoe het ermee staat.

Welnu, ik kan jullie mededelen dat het erg goed gaat. Het manuscript heeft inmiddels twee correctierondes overleefd en is aangekleed met een groot aantal fraaie, tijdens de tocht gemaakte foto’s.  

Ik ben nu serieus in gesprek met een professional die de productie op zich wil nemen. Als er geen kink in de kabel komt, rolt het boek half mei van de pers.

Sommigen van jullie weten al dat ik dit boek hoop te realiseren door middel van crowd funding. Enkele vooruitstrevenden onder jullie hebben mij gevraagd of ze al geld over kunnen maken.

Beste volgers, dat kan bijna. Zeer binnenkort ontvangen jullie de definitieve mailing waarin alle bijzonderheden staan vermeld, waaronder ook de tegenprestaties die ik ga leveren. 

Voor een bedrag van € 25,- kun je mij al helpen mijn droom te realiseren en ontvang je een boek. Voor € 50,- word je naam zelfs in het boek vermeld. Voor € 250 krijg je zelfs je bedrijfslogo in het boek opgenomen.

Alvast bedankt voor jullie steun,

Met vriendelijke groeten,

Chris Frencken 

Blog werkt weer

Beste lezers / volgers,

Van een aantal van jullie heb ik bericht ontvangen dat er niet meer gereageerd op mijn laatste artikel. Anderen is het WEL gelukt. Het ligt vast aan mij! Hiervoor mijn excuses.

Hopelijk gaat het nu weer lukken. Ik zie jullie reacties wel verschijnen.

Alvast bedankt voor jullie aandacht.

Groetjes,

Chris..

Het boek vordert gestaag

Het is grotendeels een voor mij een erg blije maand februari geworden.

Nog vóórdat de Vastelaovend in Venlo losbarstte besloot onze derde kleindochter dat zij ook een vastelaoveskind wil zijn. Op 3 februari werd Fenna geboren. Dochter van Kim en Gijs. Waat ein sieske!! Uiteraard is zij de allermooiste baby die ik ooit heb gezien (samen met Lotte en Maud natuurlijk).

In de tijd tussen haar geboorte en de Vastenaovend heb ik ook elke dag achter de computer gezeten om aan mijn boek te werken, maar daar is dus gewoon helemaal niets uitgekomen. Ik zat als een blije zombie achter mijn toetsenbord. Gelukkig was mijn manuscript al bij mijn tweede corrector. Hoefde ik me daar in elk geval al geen zorgen meer over te maken.

De enige tegenvaller deze maand was dat ik tijdens mijn training voor de Venloop een spiertje in mijn kuit heb gescheurd en dat mijn Venloop dus naar de vaantjes is voor dit jaar. Maar zoals Cruijff reeds zei: Elk nadeel hep z’n voordeel: Nu kan ik nog meer tijd aan mijn boek besteden.

Na de Vastenaovend heb ik het werk weer serieus opgepakt. Dat kwam vooral omdat ik in Venlo Paul Seelen heb gesproken, die na een eerste gesprek over mijn manuscript, bereid was om mijn boek te produceren. Voor mij erg belangrijk omdat ik nu een bekende in het Venlose heb: Hij weet de weg want hij heeft al meer dan dertig boeken geproduceerd. Met hem heb ik nu een behoorlijk aantal afspraken gemaakt hoe we nu verder gaan. Het wordt allemaal al veel concreter met een geplande publicatiedatum rond half mei. Ook zal een professionele vormgever naar mijn manuscript kijken en mogelijk een omslag ontwerpen.

De 700 foto’s zijn nu teruggebracht tot een kleine honderd: 70 zwart wit voor in de hoofdstukken en 30 voor de omslag en het kleurenkatern. De zwart wit foto’s heb ik ook al op de juiste plaats in het manuscript gezet.

Samen met Paul hebben we ook een definitieve begroting opgesteld, zodat ik weet welk bedrag ik via crowd funding bij elkaar moet zien te krijgen: Totaal zevenduizend euro om een eerste oplage voor elkaar te krijgen. Ik wil gewoon een goed boek afleveren en dat heeft dus zijn prijs.

Vandaag heb ik alle correcties van mijn tweede corrector Wim afgekregen. Wim ook jij bedankt voor je correctiewerk. Nu kan ik me vol gaan concentreren om de hele crowd funding actie van de grond te krijgen. Een eerste zetje in mijn rug heb ik al gekregen: Er is mij al meer dan duizend euro toegezegd en ik wordt regelmatig benaderd, telefonisch, per email of op straat “of we het geld al kunnen overmaken”. Daar gaan we in de nu komende periode dus met hoogste prioriteit aan werken om alles te regelen.

Voor de crowd funding actie heb ik inmiddels al mijn doelgroepen gedefinieerd. Het zijn er in totaal tien, waarmee ik elfhonderd personen hoop te bereiken in verschillende maillings. De marketingspecialist merkte op dat ik een “zeer hoge gunfactor” heb. Ik ben benieuwd of dit ook werkelijkheid wordt. Vanaf vijfentwintig euro kun je je reeds inschrijven als een van mijn “crowd funders”. En nu maar hopen dat het gaat lukken.

Update over mijn boek

Het monnikenwerk vordert gestaag. Inmiddels naderen we de 170 uur. Afgelopen maand zijn er wederom enkele mijlpalen bereikt.

De eerste corrector heeft haar werk beëindigd en ze heeft er toch nog behoorlijk wat fouten uitgehaald. De details zal ik jullie besparen. Heel erg hartelijk dank Riet. De tweede corrector is nu aan de slag en in onze eerste bespreking leverde toch ook weer de nodige opmerkingen op.

Inmiddels heb ik ook mijn ontdekkingsreis in uitgeversland voortgezet. Ik praat nu met twee mogelijke uitgevers en ook hier is nog behoorlijk wat werk aan de winkel.

Wel heb ik inmiddels mijn Internationale Standaard Boek Nummer (ISBN) aangevraagd en ook toegewezen gekregen. Ik moet zeggen dat is best wel “ruig” als je je “eigen” ISBN ontvangt.

Ook heb ik de beslissing genomen dat in mijn boek niet alleen zwart wit foto’s in de hoofdstukken gaan komen, maar dat er ook een katern met kleurenfoto’s komt.

Dat alles heeft wel invloed op de prijs, maar daar kom ik ook wel uit. Met alle foto’s erin ziet het er naar uit dat het boek boven de 300 bladzijden uit gaat komen.

Op dit ogenblik ben ik bezig om de bijna 700 foto’s terug te brengen tot 60 à 70 en dat is een klus die ook best wel tegenvalt qua uren. De meevaller hierbij is dat ik mijn reis nog een keer maak. Het “dievenwerk” hierbij is om de foto’s van mijn iPhone in mijn boek te krijgen. Hierbij maak ik gebruik van wel vier applicaties/programma’s. Hierbij moet ik niet vergeten om regelmatig te “saven”. Dat ben ik dus één keer vergeten en kon ik het werk van anderhalf uur weer overdoen! Dat gaat me niet nog een keer gebeuren.

In het kader van de veiligheid stuur ik elke dag, nadat ik ben gestopt met mijn werkzaamheden, mijn manuscript naar mijn zonen en schoondochters, want het zal me toch niet gebeuren dat ik alles kwijt ben bij een computer crash.

Verder heb ik ook nog gesproken met deskundigen op het gebied van crowd funding. Hier heb ik veel van geleerd, met name dat het belangrijk is om mijn tegenprestatie goed te definiëren en bij een laatste check kreeg ik te horen dat me dit aardig is gelukt.

Als laatste wil ik nog vermelden dat er mogelijk ook nog een kaart in het boek komt met daarop alle plaatsnamen van de dorpjes en steden waar ik heb overnacht. Als dat lukt zou dat echt geweldig zijn.

Komende maand vallen er enkele dagen ten prooi aan de vastenaovend hier in Venlo. Dagen waarop ik echt iets anders aan mijn hoofd heb dan het schrijven van een boek, maar we gaan stug door.